• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین

  نمایندگی حجمی لینوکس

  پلان 1

  • سیستم عامل : لینوکس
  • کنترل پنل : Cpanel
  • فضا : 2GB
  • ترافیک ماهیانه : 20GB
  • دامنه قابل میزبانی: 40
  • تعداد ایمیل : نامحدود
  • FTP : نامحدود
  • بانک اطلاعاتی My SQL : نامحدود
  • محل سرور : آلمان
  900,000 تومان
  سالیانه
  سفارش دهید

  پلان 2

  • سیستم عامل : لینوکس
  • کنترل پنل : Cpanel
  • فضا : 5GB
  • ترافیک ماهیانه : 50GB
  • دامنه قابل میزبانی: 80
  • تعداد ایمیل : نامحدود
  • FTP : نامحدود
  • بانک اطلاعاتی My SQL : نامحدود
  • محل سرور : آلمان
  1,550,000 تومان
  سالیانه
  سفارش دهید

  پلان 3

  • سیستم عامل : لینوکس
  • کنترل پنل : Cpanel
  • فضا : 10GB
  • ترافیک ماهیانه : 100GB
  • دامنه قابل میزبانی: 120
  • تعداد ایمیل : نامحدود
  • FTP : نامحدود
  • بانک اطلاعاتی My SQL : نامحدود
  • محل سرور : آلمان
  2,400,000 تومان
  سالیانه
  سفارش دهید

  پلان 4

  • سیستم عامل : لینوکس
  • کنترل پنل : Cpanel
  • فضا : 20GB
  • ترافیک ماهیانه : 200GB
  • دامنه قابل میزبانی: 180
  • تعداد ایمیل : نامحدود
  • FTP : نامحدود
  • بانک اطلاعاتی My SQL : نامحدود
  • محل سرور : آلمان
  3,400,000 تومان
  سالیانه
  سفارش دهید

  پلان 5

  • سیستم عامل : لینوکس
  • کنترل پنل : Cpanel
  • فضا : 30GB
  • ترافیک ماهیانه : 300GB
  • دامنه قابل میزبانی: 250
  • تعداد ایمیل : نامحدود
  • FTP : نامحدود
  • بانک اطلاعاتی My SQL : نامحدود
  • محل سرور : آلمان
  4,500,000 تومان
  سالیانه
  سفارش دهید

  -->