• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین
  هاست رایگان

  گارانتی بازگشت وجه

  ما موارد زیر را در برگرداندن مبلغ قرار داد، گارانتی می کنیم:
  • تمامی سرویس های ارائه شده درمرواهاست به استثنای دامنه ها از ۱ هفته گارانتی بازگشت وجه برخوردار خواهند بود.
  • دامنه ها ( تمام پسوند ها) شامل گارانتی بازگشت وجه نیست.
  • هنگام عودت وجه، مبلغی از رقم بازگشتی تحت عناوین کارمزد مالی، یا بانکی کسر نخواهد شد.
  • گارانتی بازگشت وجه تنها برای خرید اولیه کاربران اعمال خواهد شد و برای تمدید خدمات قابل اجرا نیست.
  • قانون بازگشت وجه در سایر موارد، مطابق قانون ذکر شده در توافق نامه است
  -->