• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین

  تخفیف های جاری  سروراختصاصی Ds-ir-1230

  • قیمت اصلی: 350,000تومان (ماهیانه)
  • قیمت پس از تخفیف: 315000 تومان
  • میزان تخفیف :10%
  • تعداد قابل استفاده : نامحدود
  • تعداد باقیمانده: نامحدود
  • کد تخفیف: morva-ded

  سفارش دهید

  سروراختصاصی Ds-ir-ssd-1270

  • قیمت اصلی: 407,000تومان(ماهیانه)
  • قیمت پس از تخفیف: 366300 تومان
  • میزان تخفیف :10%
  • تعداد قابل استفاده : نامحدود
  • تعداد باقیمانده: نامحدود
  • کد تخفیف: morva-ded

  سفارش دهید

  سروراختصاصی Ds-ir-2620

  • قیمت اصلی: 587,000تومان (ماهیانه)
  • قیمت پس از تخفیف: 528300 تومان
  • میزان تخفیف :10%
  • تعداد قابل استفاده : نامحدود
  • تعداد باقیمانده: نامحدود
  • کد تخفیف: morva-ded

  سفارش دهید

  سروراختصاصی Ds-ir-2420

  • قیمت اصلی: 653,000 تومان(ماهیانه)
  • قیمت پس از تخفیف: 587700 تومان
  • میزان تخفیف :10%
  • تعداد قابل استفاده : نامحدود
  • تعداد باقیمانده: نامحدود
  • کد تخفیف: morva-ded

  سفارش دهید

  تخفیف مشتریان وفادار

  • گروه طلایی(مشتریان 2سال یا بیشتر):15%
  • گروه نقره ای( مشتریان 1سال):10%
  • کروه برنزی( مشتریان پس از گذشت 24 ساعت):5%


  به کاربرانی که در صفحه تخفیف های جاری ثبت نام کنند، 2 روز زود تر از اعلام عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.
  -->