• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین
  هاست رایگان

  شماره حساب ها

   شماره شبا نام صاحب حساب
  حساب ها بانک کشاورزی   ۳۴۶۷۸۵۷۷۸  IR710160000000000346785778  شرکت فنی مهندسی مرواسیستم
  حساب هاواریز از طریق کارت بانکهای عضو شتاب
  شماره کارت(کشاورزی): ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۰۶۸۲۹  شرکت فنی مهندسی مرواسیستم
  عودت وجه

  در صورتی که متقاضی عودت وجه واریزی خود می باشید،درخواست خود را از طریق Email ویا Ticket به اطلاع شرکت برسانید.چک در وجه مشخصات پروفایل شما (شخص یا شرکت) در پایگاه داده مرواهاست صادر خواهد شد .چک ها در ابتدای هر ماه شمسی صادر می شود.

   

  -->