• ورود اعضا خرید

  تلفن تماس پشتیبانی آنلاین
  هاست رایگان

  شماره حساب ها

   شماره شبا نام صاحب حساب
  حساب ها بانک پارسیان   ۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۷۰۰۰  IR320540105481100000527000  شرکت فنی مهندسی مرواسیستم
  حساب هاواریز از طریق کارت بانکهای عضو شتاب
  شماره کارت(پارسیان): ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۲۷۵۱۲۶۱  شرکت فنی مهندسی مرواسیستم
  عودت وجه

  در صورتی که متقاضی عودت وجه واریزی خود می باشید،درخواست خود را از طریق Email ویا Ticket به اطلاع شرکت برسانید.چک در وجه مشخصات پروفایل شما (شخص یا شرکت) در پایگاه داده مرواهاست صادر خواهد شد .چک ها در ابتدای هر ماه شمسی صادر می شود.